White Fang的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'White Fang' > '2007' > '中文'的所有版本 限於 全世界的圖書館
顯示的版本共有1種,這裏是1 - 1
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版 圖書館
1. Xue hu = The white fang 作者: ke  lun dun Jie, (mei)
作者: (美) 杰克·伦敦. ke lun dun Jie, (mei); tian zuo Jiang
  打印圖書 : 小說
中文
2007
Di 1 ban
 
光明日报出版社, Bei jing : Guang ming ri bao chu ban she
 
WorldCat圖書館
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.