Lord of the flies, a novel. の全フォーマットとエディション [WorldCat.org]
コンテンツへ移動
'Lord of the flies, a novel.' > 'Chinese' のすべてのエディション 検索範囲: すべてのWorldCat参加図書館
フォーマット
1 - 10 / 23 エディション
検索結果一覧の最初のページを見る最初  検索結果一覧の前ページを見る  1  2  3  検索結果一覧の次ページを見る   最後検索結果一覧の最後のページを見る
すべて選択 すべてクリア
      タイトル / 著者 資料種別 言語 出版日/エディション 出版 所蔵館
1. Cang ying wang 著者: William Golding
著者: William Golding; Zhicheng Gong
  紙書籍 : Fiction
Chinese
2011
Chu ban
 
高寶國際有限公司台灣分公司出版 : 希代多媒體書版股份有限公司發行, Taibei Shi : Gaobao guo ji you xian gong si Taiwab fen gong si chu ban : Xi dai duo mei ti shu ban gu fen you xian gong si fa xing
 
California Libraries
2. Cang ying wang 著者: William Golding
著者: William Golding; Zhicheng Gong
  紙書籍 : Fiction
Chinese
2011
Chu ban
 
英屬維京群島商高寳國際有限公司台灣分公司, Taibei Shi : Ying shu Weijing qun dao shang Gao bao guo ji you xian gong si Taiwan fen gong si
 
California Libraries
3. Cang ying wang 著者: William Golding
著者: William Golding; Huihua Chen
  紙書籍 : Fiction
Chinese
1995
Chu ban
 
桂冠圖書股份有限公司, Taibei Shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si
 
California Libraries
4. Cang ying wang 著者: William Golding
著者: William Golding
  紙書籍 : Fiction
Chinese
1995
Chu ban
 
開今文化事業公司, Taibei Shi : Kai jin wen hua shi ye gong si
 
California Libraries
5. Cang ying wang 著者: William Golding
著者: William Golding; Laidong Yang
  紙書籍 : Fiction
Chinese
1975
 
志文出版社, Taibei : Zhi wen chu ban she
 
California Libraries
6. Ying wang = Lord of the flies 著者: Erding Ge, (ying)
著者: (英) 戈尔丁 Erding Ge, (ying)
  紙書籍 : Fiction
English
2018
Di 1 ban
 
上海外语教育出版社, Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she
 
WorldCat参加図書館
7. <>. 著者: William Golding
著者: William Golding
  紙書籍 : Fiction
Chinese
2011
 
Taibei Shi : Ying shu wei jing qun dao shang gao bao guo ji you xian gong si
 
WorldCat参加図書館
8. <>. 著者: William Golding
著者: William Golding
  紙書籍
Chinese
2011
 
英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司,
 
WorldCat参加図書館
9. Ying wang = Lord of the Flies 著者: er ding Ge, (ying)
著者: (英) 戈尔丁, 威廉 er ding Ge, (ying); zhi cheng Gong
  紙書籍 : Fiction
Chinese
2009
Di 1 ban
 
上海译文出版社, Shang hai : Shang hai yi wen chu ban she
 
WorldCat参加図書館
10. Cang ying wang 著者: William Golding
著者: 高汀 (Golding, William, 1911-1993) William Golding
  紙書籍 : Biography : Fiction
Chinese
2007
 
[Place of publication not identified] : Ta Chien Pub. Co.
 
WorldCat参加図書館
ウインドウを閉じる

WorldCatにログインしてください 

アカウントをお持ちではないですか?簡単に 無料アカウントを作成することができます。.