Animal farm的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'Animal farm' > '中文' > '中文' > '英語' > '2000'的所有版本 限於 全世界的圖書館
顯示的版本共有1種,這裏是1 - 1
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版 圖書館
1. Dong wu zhuang yuan = Animal farm 作者: George Orwell
作者: George Orwell; Yi Zhang; Xiaoxian Gao
  打印圖書 : 小說
中文
2000
Di 2 ban
 
上海人民出版社, Shanghai : Shanghai ren min chu ban she
 
California Libraries
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.