Animal farm的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Animal farm' > '中文' > '中文' > '英语' > '2000'的所有版本 限于: 全世界的图书馆
显示的版本共有1 种,这里是1 - 1
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版 图书馆
1. Dong wu zhuang yuan = Animal farm 著者: George Orwell
著者: George Orwell; Yi Zhang; Xiaoxian Gao
  打印图书 : 小说
中文
2000
Di 2 ban
 
上海人民出版社, Shanghai : Shanghai ren min chu ban she
 
California Libraries
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.