Formati ed edizioni di Animal farm [WorldCat.org]
passa ai contenuti
Mosta tutte le edizioni per 'Animal farm' > 'Chinese' > 'Chinese' > 'Chinese' limitato a Biblioteche mondiali
Formato
Visualizza le edizioni 1 - 10 sulle 113
Vedi la prima pagina di risultatiPrima  Vedi la precedente pagina di risultatiPrec  1  2  3  SuccessivaVedi la successiva pagina di risultati   UltimaVedi l’ultima pagina di risultati
Seleziona tutto Annulla tutto
      Titolo / Autore Tipo Lingua Data / Edizione Pubblicazione Biblioteca
1. Dong wu nong chang = Animal farm per George Orwell
per George Orwell; Haoqin Zhang
  Libro a stampa : Fiction
Chinese
2021
Di 1 ban
 
江苏凤凰文艺出版社, Nanjing : Jiangsu feng huang wen yu chu ban she
 
California Libraries
2. Dong wu nong chang / Animal farm / George Orwell. per George Orwell
per George Orwell; Rong Rude
  Libro a stampa : Fiction
Chinese
2010
Di 1 ban
 
上海译文出版社, Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she
 
California Libraries
3. Dong wu zhuang yuan = Animal farm per George Orwell
per George Orwell; Jingqiu Gui
  Libro a stampa : Fiction
Chinese
2009
Di 1 ban
 
上海三联書店, Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian
 
California Libraries
4. Dong wu nong zhuang = Animal farm per George Orwell
per George Orwell; Yi Zhang; Xiaoxian Gao
  Libro a stampa : Fiction
Chinese
2006
Chu ban
 
商周出版, Taibei Shi : Shang zhou chu ban
 
California Libraries
5. Dong wu zhuang yuan = Animal farm per George Orwell
per George Orwell; Yi Zhang; Xiaoxian Gao
  Libro a stampa : Fiction
Chinese
2000
Di 2 ban
 
上海人民出版社, Shanghai : Shanghai ren min chu ban she
 
California Libraries
6. Dong wu nong zhuang = Animal farm per George Orwell
per George Orwell; Yinshi Li
  Libro a stampa : Fiction
Chinese
2000
Chu ban
 
長宥文化事業有公司, Taibei : Chang you wen hua shi ye you xian gong si
 
California Libraries
7. Dong wu nong zhuang = Animal farm per George Orwell
per George Orwell; Shuzhen Li
  Libro a stampa : Fiction
Chinese
1998
Chu ban
 
九儀出版社, [Tai]bei Shi : Jiu yi chu ban she
 
California Libraries
8. Dong wu nong zhuang = Animal farm per Ou wei er, (Orwell  George)
per 歐威爾 (Orwell, George), 1903-1950, 文字作者 Ou wei er, (Orwell George); George Orwell; Jiaqi Zhang, (ying yu)
  Libro a stampa : Biography : Fiction
Chinese
2022
Chu ban
 
野人文化股份有限公司出版 : 遠足文化事業股份有限公司發行, Xin bei shi : ye ren wen hua gu fen you xian gong si chu ban : yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si fa xing
 
Biblioteche WorldCat
9. Dong wu nong zhuang = Animal farm per George Orwell
per George Orwell; vawongsir; Shi dai wen chuang,
  Libro a stampa : Fiction
Chinese
2021
Gang zhu ban
 
時代文創, Xianggang : Shi dai wen chuang
 
Biblioteche WorldCat
10. Dong wu nong zhuang = Animal farm : Gang zhu ban per George Orwell
per George Orwell; vawongsir; Shi dai wen chuang,
  Libro a stampa
Chinese
2021
Gang zhu ban.; Di er ban
 
時代文創, Xianggang : Shi dai wen chuang
 
Biblioteche WorldCat
Chiudi finestra

Per favore entra in WorldCat 

Non hai un account? Puoi facilmente crearne uno gratuito.